Правилa прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" в 2015 році:

7.5 Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси (факультет довузівської підготовки) ХАІ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ХАІ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки згідно з переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, наведеним у додатку 6 до цих Правил, нараховується 10 балів за результатами підсумкової атестації. Підсумкова атестація проводиться з української мови та математики.

Для успішного закінчення підготовчих курсів ХАІ необхідно набрати на підсумкової атестації не менш 40 балів з української мови та 40 балів з математики. Бали обчислюють за 100-бальною шкалою з кожного предмета.

7.6. Положення пункту 7.5 цього розділу поширюється на підготовчі курси (факультет довузівської підготовки) ХАІ які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до ХАІ, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.